Oppegårds kommunevåpen

 

 

Det er Harald Hallstensens utkast med motto: ”Svartskog – et tre for hver middelaldergård” som ligger til grunn for Oppegårds kommunevåpen.

Godkjent 1976

Det ble vedtatt av Kommunestyret 22. oktober 1975 og godkjent ved Kgl. res. den 6. august 1976. Hver trekant i våpenet symboliserer et tuntre – ett for hver middelaldergård. Det er også knyttet til en av de næringsveier som skapte levegrunnlag for folk i Oppegård – skogen. Som hovedregel skal kommunevåpenet brukes med gull eller gul farge på sort bakgrunn.

Reglementet for bruk av kommunevåpen (og flagg) ble fornyet 30. august 2000.
 
 
Kommunal virksomhet
Som hovedregel skal kommunevåpenet bare brukes under utøvelse av kommunal virksomhet eller kommunale representasjonsgjenstander (biler, bygninger, tøy). For øvrig gir kommunens profilprogram utfyllende retningslinjer
 
Sakset fra Oppegård kommunes hjemmeside.
 
De 17 gårdene som kommunevåpnet referer til, er:
 • Bålerud
 • Dal
 • Ekornrud
 • Greverud Vestre
 • Greverud Østre
 • Grønmo
 • Hvitebjørn
 • Kullebund
 • Kurud
 • Li
 • Oppegård Søndre
 • Oppegård Vestre
 • Oppegård Østre
 • Ormerud
 • Sjødal
 • Sætre
 • Vassbonn

En middelaldergård savnes kanskje i dette oppsettet. Det er Fløysbonn. Fløysbonn var imidlertid ikke en av Oppegårds middeladergårder på den tiden kommunevåpnet viser til. På den tiden lå Fløysbonn i Aker kommune, og kom ikke inn i Oppegård før i 1948, i forbindelse med at Aker kommune da ble avviklet og lagt i9nn under Oslo. En liten del ble tidelt Oppård, Fløysbonn gård med jord- og skogeiendommer.