OPPEGÅRD LEKSIKON


Erik Ballangrud døde sommeren 2013.

Copyright: Erik Ballangrud

Forord

Dette dokument er ikke på noen måte et ferdig produkt.  Det er fortsatt mange ”hull” å fylle og sikkert feil som må rettes.
Til dette trenger jeg publikums hjelp.

Jeg tillater meg å be alle som kommer borti dette dokumentet om å se etter oppslagsord som dere forventer å finne i et leksikon som dette. Hvis dere ikke finner det, eller mener det har ufullstendig omtale eller feil så la meg få vite det.

Det meste av det som her er skrevet har andre skrevet før meg. Jeg har bare plukket ut det essensielle.

Litteraturliste  bakerst i dokumentet.

Kildehenvisning for de fleste enkeltopplysninger finner du i mitt "Oppegårds historie i telegramstil", Alfabetisk.

Opplysningene kan brukes fritt mot å oppgi kilde.

Erik Ballangrud, 7. mars 2004
 
For spørsmål/kommentarer til dokumentet, kontakt historielaget på e-post post@oppegard-historielag.org.