Foto:

Oppegård historielag er aktivt engasjert i innsamling og registrering av fotografisk materiale av lokalhistorisk verdi.  Vi deltar for tiden to ulike fotoinnsamlingsprosjekter:


·        Januar 2010 startet arbeidet med å samle inn bilder til jubileumsboka som skal utgis i 2015. Der er biblioteket som driver innsamlingen med hjelp fra frivillige og fra Historielaget. Det er interessant med flere typer bilder, for eksempel dagligliv, spesielle hendelser, steder og personer. Follo Museum registrerer og digitaliserer bildene. Les mer om fotoinnsamlingsprosjektet på nettsidene til Oppegård bibliotek www.oppegard.folkebibl.no

·        Har du bilder fra rusleturer eller møter i Historielaget som du vil dele med oss? Oppegård historielag fylte 25 år i 2011 og det jobbes med å samle inn lagets historie. I tillegg til saker og papirer som styret har jobbet med gjennom disse årene, hadde det vært flott med bilder som viser aktiviteten i laget disse årene. Har du bilder som du vil dele med Historielaget, ta kontakt med Siri Iversen så avtaler vi skanning/kopiering, eller send bilder på e-post. Kontaktinformasjon: Siri Iversen, mobil 934 43 105

 

Oppegård historielag benytter i all hovedsak de vanlige offentlige bildearkiv. Arkivene er:  

·        Oppegård bibliotek (Kolben) har egen avdeling for lokalhistorie. Her finnes en stor samling fotografier med motiv fra Oppegård i gamle dager. 

     For nærmere informasjon, se også http://www.oppegard.folkebibl.no/artikler/lokalhistorie

·        På hjemmesiden til Digitalt Museum: www.digitaltmuseum.no

·        Blant artiklene i lokalhistoriewiki finnes et stort antall bilder: www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:Oppeg%C3%A5rd_kommune

·        Historielagets eget arkiv, inneholdende bilder fra lagets egen historie. Fra rusleturer, medlemsmøter, årsmøter, osv.