Historielagets eget fotoarkiv

Her finner du Historielagets eget arkiv, inneholdende bilder fra lagets egen historie. Fra rusleturer, medlemsmøter, årsmøter, osv.   

 
2012:
 
Årsmøte 7. mars 2012: Etter behandling av årsmøtesakene, foredrag ved Nils B. Olsen: Om forsvar av Oslo i tidligere tider.
 
Årsmøte 7. mars 2012: Påtroppende leder (Egil Wenger) takker avtroppende leder (Bjørn Egil Jensen) for siste års innsats. 
 
2011:

Lørdag 5. november 2011 ble jubileumsmiddag avholdt i anledning av vårt 25 års jubileum (1986 – 21011), med 41 deltakere. Historielaget kan nå se tilbake på mange aktive år med gode resultater. Jubileumsmiddagen fikk svært god pressedekning, både i ØB og i Lokalavisen Oppegård.

 

 

Seks tidligere ledere samt dagens leder samlet til Jubileumsfest.

Bak fra venstre: Bjørn Egil Jensen (dagens leder), Willy Østberg, Bjørn Lunder, Terje Fredriksen

Foran fra venstre: Egil Wenger, Ole Rojahn og Erik Ballangrud

 

 

 

 
Søndag 2. oktober: Spennende rusletur med start Gamle Aker kirke. Vi var 16 deltakere som på tross av høstferie og en regnfull start på dagen fikk en spennende omvisning av Vår Frelsers Gravlund, samt mye informasjon om vår geologiske historie, sølvgruven under kirken hvor sølvholdig blyglans ble utvinnet, ølhallen, og andre gravlunder i nærheten. Som for eksempel Kristkirkegården, Oslos eldste kirkegård. Turen ble avsluttet med besøk inne i Gamle Aker kirke. Rusleturen besøkte et område full av gammel Oslo-historie, et område ukjent for de fleste.

Bildet under viser turleder Claus Christiansen informere om Fauskemarmor, en marmor som eksporteres over hele verden p.g.a. sine farger.

 

 
Lørdag 24/9 - Markedsdag på Kolbotn Torg, Eventyrfestivalen 2011: Erik Ballangrud, Egil Wenger og Einar Skillebekk betjener vår salgsbod. 
 
Søndag 5. juni orienterte kirketjener Svein Harald Tjernes om Oppegård kirke og viste oss rundt i i kirken og på gravlunden. Eiketreet foran kirken er omlag 240 år gammelt, fra ca. 1770. Bildet under viser noen av deltakerene foran det 240 år gamle eiketreet.
 
Rusletur søndag 8. mai: Rusletur langs Oldtidsveien over Grønliåsen og videre ned til Tårnåsen. Terje Fredriksen (turleder) foran en "mystisk" stein som kan være en del av en bautastein, eller kanskje en del av Kongebordet? Steinen ligger på Tårnåsen, noen få meter øst for Kongeveien.
 

·   Årsmøtet 9. mars 2011: Bjørn Engebretsen går ut av styret, og takkes for lang innsats for Historielaget.

 
 

2010:

·   Rusletur 28. april 2010: Været var ikke på vår side, det striregnet. Her er bilde av deltakerne fotografert foran et skjerp i Trolldalen.

    

 
 
Før/nå bilder:

·   To bilder tatt fra perrongen på Kolbotn stasjon, med 110 års mellomrom: Bilde av Vestli tidlig 1900, beliggende på vestsiden av Veslebukta i den nordlige del av Kolbotn-vannet. Bildet tatt juni 2011 viser Kolben og Kolbotn Torg. Bak trærne ligger villabebyggelsen og de nye blokkene i Strandlikvartalet.