Oppegård før og nå bilder:

Før og nå bilder: Slik så det ut tidligere, slik ser det ut i dag

 

Her skal det lages en samling av ”før og nå bilder” i Oppegård, fordi vi tror at dette er av stor interesse for oss som bor i kommunen. Medlemmer og andre interesserte inviteres til å sende inn bidrag eller forslag. Historielaget kan love raskt svar og tilbakemelding, og publisering her på hjemmesiden. Send ditt bidrag til post@oppegard-historielag.org

 

 

1) Bilde tatt fra Kolbotn stasjon og sydover mot Kolbotnvannet (Veslebukta)

 

To bilder tatt fra perrongen på Kolbotn stasjon, med 110 års mellomrom:

·        Bilde av Vestli tidlig 1900, beliggende på vestsiden av Veslebukta i den nordlige del av Kolbotn-vannet.  I bakgrunnen Kantoråsen.

·        Bildet i dag (juni 2011) viser Kolben og Kolbotn Torg. Bak trærne ligger villabebyggelsen og de nye blokkene i Strandlikvartalet.

 

 
 
 
2) Bilde tatt fra Båtsleppa og nordover mot Kolbotn stasjon.

 

3)